A dog that helped US Marines in Afghanistan returns to the U.S. and is adopted by his handler’s family after suffering a traumatic experience.

Ratings IMDb: 7.0
Resolution: 1280*536
Source: 720p.DRONES


2نظر به “ Max 2015 720p 800MB scOrp ” 

  1. فیلمه خوب و جذابی بود ارزش دیدن داره چقدر قشنگ سگرو آموزش داده بودن بهترین بازیگر فیلم بود

    • “خلاصه داستان”
      سگی که در افغانستان به تنفگداران ایالات متحده کمک می کرده است، پس ازرنج بردن از تجربه ای دردناک به آمریکا باز می گردد و توسط خانواده ی یکی از کنترل کننده هایش مورد مراقبت قرار می گیرد.